Reddingsbrigade Nederland

b_300_0_16777215_00_images_reddingsbrigade_oranje
 

Onze belofte
Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze visie
Nederland is een land waar iedereen op een veilige manier moet kunnen recreëren op en rond het water. Reddingsbrigades hebben hier een essentiële rol in. Meer regenwater, zeespiegelstijging en waterafvoer uit bergachtige gebieden vormen in toenemende mate een bedreiging voor Nederland, Hierdoor is er binnen Nederland behoefte aan meer geld en capaciteit op gebied van het voorkomen van verdrinkingen en daadwerkelijke waterhulpverlening bij overstromingen. Ook hier zijn reddingsbrigades de aangewezen partij om hulp te bieden waar dit nodig is.

Ons werk
Reddingsbrigade Nederland is als Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) opgericht in 1917. Sinds de begintijd wordt veel aandacht besteed aan het preventieve element van onze belofte: het voorkomen van de verdrinkingsdood. Dit doen we middels een uitgebreid pakket zwemopleidingen en opleidingen zwemmend redden. Voorts wordt veel voorlichting over verdrinkingsgevaar gegeven.
Ongeveer de helft van de reddingsbrigades bestrijdt ook echt de verdrinkingsdood en voert op basis van een overeenkomst met de lokale overheid, bewakingstaken uit bij stranden en recreatiegebieden in het binnenland. Hierbij worden naar schatting honderden mensen per jaar gered en bij een veel groter deel voorkomen dat men in gevaar komt door adequaat preventief op te treden.
De reddingsbrigades in Nederland stellen zich verder beschikbaar voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraak. Op basis van een overeenkomst met de directie Brandweer en GHOR van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Nationaal Rampenfonds is naar aanleiding van de overstroming in 1953 een vloot geformeerd van 90 compleet uitgeruste reddingsvletten. Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. Deze vloot is grotendeels gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land. Onder andere bij de wateroverlast van 1993 en 1995 zijn geoefende bemanningen van de Nederlandse reddingsbrigades actief geweest bij evacuatie van bewoners. De inzet van de vlettenvloot vindt plaats op verzoek van de minister.

Als ultieme vorm van het reddingswerk doen veel reddingsbrigadeleden mee aan competitie life saving (Ocean en Pool Events). Reddingsbrigade Nederland bezit een actieve topsportploeg die onder auspiciën van het NOC*NSF deelneemt aan nationale en internationale competities en behoort tot de 10 beste landen ter wereld op dit vlak.

Wat willen Reddingsbrigade Nederland

  • Meer aandacht voor gevaar van (nog meer) water
  • Dat alle kinderen in Nederland kunnen zwemmen
  • Meer vrijwilligers activeren bij reddingsbrigades
  • Meer en betere middelen voor reddingsbrigades
  • Een stevige plek binnen rampbestrijding
  • Erkenning voor elke reddingsbrigade op lokaal niveau

Bron: Reddingsbrigade Nederland