Bestuur

v.l.n.r. Han Hollander, Laura Kreuger, Jeroen Staakman, Matthijs van Rijswijk, Renske van den Wijngaard
Bestuur 2018-2019 der ZPV Piranha
“NULLA UNDA NIMIS PROFUNDA”

bestuur@zpv-piranha.nl

Voorzitter (Praeses) – Jeroen Staakman

De Praeses neemt binnen het bestuur de voorzittersrol op zich. Hij zit de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen voor. De voorzitter draagt ook zorg voor de andere bestuursleden en zorgt ervoor dat zij hun taken goed vervullen. Tevens houdt de voorzitter praatjes op borrels, gala’s en andere gelegenheden. De voorzitter is verantwoordelijk voor o.a. de Raad van Advies en de Technische Commissie.

Contact: voorzitter@zpv-piranha.nl

Secretaris (Ab actis) – Laura Kreuger

De secretaris heeft binnen het bestuur een redelijk vaste functie. Zij stelt notulen op tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen en stelt voor de andere bestuurders actiepunten op. De secretaris schrijft ook de tweewekelijkse nieuwsbrief en is verantwoordelijk voor het archief en ledenbeheer.

Contact: secretaris@zpv-piranha.nl

Penningmeester (Quaestor) – Matthijs van Rijswijk

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de geldstromen van de vereniging in de gaten en voert maandelijks incasso’s uit. De penningmeester vergadert ook regelmatig met de Kascommissie, waar hij gecontroleerd wordt op zijn taken.

Contact: penningmeester@zpv-piranha.nl

Interne Commissaris (Assessor) – Han Hollander

De interne commissaris gaat over alle interne zaken binnen de vereniging. Hij regelt de kledingacties en is coördinator van het barteam en het kioskteam. De interne commissaris fungeert ook als bedrijfsleider van de kiosk op het buitenzwembad. Tevens is hij verantwoordelijk voor de zwembadschoonmaak en de bedankjes op de Actieve Ledenactiviteit.

Contact: interne@zpv-piranha.nl

 Activiteitencommissaris (Assessor actium) – Renske van den Wijngaard (tot en met november 2018)

De activiteitencommissaris zorgt dat alle activiteiten goed georganiseerd worden en zorgt ervoor dat de kleedkamers voorzien zijn van activiteitenposters. Hierna is de activiteitencommissaris een belangrijke schakel voor commissies, door hen te ondersteunen in het organiseren van activiteiten.

Contact: activiteitencommissaris@zpv-piranha.nl