Bestuur

Bestuur 2017 der ZPV Piranha

“Qua patet aqua”

Contact: bestuur@zpv-piranha.nl

Voorzitter (Praeses) – Engbert Miedema

De Praeses neemt binnen het bestuur de voorzittersrol op zich. Hij zit de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen voor. De voorzitter draagt ook zorg voor de andere bestuursleden en zorgt ervoor dat zij hun taken goed vervullen. Tevens houdt de voorzitter praatjes op borrels, gala’s en andere gelegenheden. De voorzitter is verantwoordelijk voor o.a. de Raad van Advies en de Technische Commissie.

Contact: voorzitter@zpv-piranha.nl

Secretaris (Ab actis) – Inez Duursma

De secretaris heeft binnen het bestuur een redelijk vaste functie. Zij stelt notulen op tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen en stelt voor de andere bestuurders actiepunten op. De secretaris schrijft ook de tweewekelijkse nieuwsbrief en is verantwoordelijk voor het archief en ledenbeheer.

Contact: secretaris@zpv-piranha.nl

Penningmeester (Quaestor) – Robbert Wiggers

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de geldstromen van de vereniging in de gaten en voert maandelijks incasso’s uit. De penningmeester vergadert ook regelmatig met de Kascommissie, waar hij gecontroleerd wordt op zijn taken.

Contact: penningmeester@zpv-piranha.nl

Interne Commissaris (Assessor) – Wout Lievestro

De interne commissaris gaat over alle interne zaken binnen de vereniging. Hij regelt de kledingacties en is coördinator van het barteam en het kioskteam. De interne commissaris fungeert ook als bedrijfsleider van de kiosk op het buitenzwembad. Tevens is hij verantwoordelijk voor de zwembadschoonmaak en de bedankjes op de Actieve Ledenactiviteit.

Contact: interne@zpv-piranha.nl

Duikcommissaris (Assessor Scuba) – Sascha Fleurbaaij

De duikcommissaris is verantwoordelijk voor de duiktak binnen Piranha. Om het werk van de penningmeester iets te verlichten, heeft duiken een eigen boekhouding. De duikcommissaris is dus ook penningmeester van de duiktak. Naast deze taken is de duikcommissaris bestuursverantwoordelijke in de Duikactiviteitencommissie, Duikopleidingencommissie en de Materiaalcommissie.

Contact: duikcommissaris@zpv-piranha.nl

 Activiteitencommissaris (Assessor actium) – Bas Oppe

De activiteitencommissaris zorgt dat alle activiteiten goed georganiseerd door commissies te ondersteunen.

Contact: activiteitencommissaris@zpv-piranha.nl