Duikcommissie

De Duikcie is opgericht als overkoepelend orgaan tussen de verschillende duikcommissies en het ondersteunen van de Duikcommissaris. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende duikcommissies: DAC, DOC en Matcie, de opleidingscoördinator en de voormalige en huidige Duikcommissaris. De Duikcie bespreekt onderwerpen zoals de compressor, opleidingen en de aanschaf van nieuw materiaal.

Contact:  duikcie@zpv-piranha.nl

Piranha Duiker (2)