NSZK-commissie

De NSZKcie is een commissie die ongeveer ééns in de twee jaar wordt gevormd en zich bezig houdt met het organiseren van één van de vier Nederlandse Studenten Zwem Kompetities (NSZK’s) die jaarlijks plaatsvinden. Hiervoor is het belangrijk dat er een wedstrijd, een pre-borrel en een feest worden georganiseerd. Dit moet voor wel meer dan 300 zwemmers gebeuren dus het is een hele organisatie. Deze commissie begint met werken in het jaar dat het NSZK gehouden wordt. Het NSZK in Enschede is altijd aan het eind van het jaar in verband met het buitenbad.

Contact: nszk@zpv-piranha.nl

nszk2016