Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit oud-bestuurders en ervaren Piranha’s. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur op laagdrempelige wijze.

Contact: rva@zpv-piranha.nl