top of page

Huidig bestuur

PiranhaBestuur2deSessie-RobinKreuger-05819.jpg

v.l.n.r. Jelle Boon, Douwe Klokman, Ilse Grootte Bromhaar, Teun van Wershoven, Jasper Blank, Ole Czerny

BESTUUR 2023-2024 DER ZPV PIRANHA “Magni, Parvus, non Honeste

bestuur@zpv-piranha.nl

 

Voorzitter (Praeses) & Zwem commissaris – Teun van Wershoven

De Praeses neemt binnen het bestuur de voorzittersrol op zich. Hij zit de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen voor. De voorzitter draagt ook zorg voor de andere bestuursleden en zorgt ervoor dat zij hun taken goed vervullen. Tevens houdt de voorzitter praatjes op borrels, gala’s en andere gelegenheden. De voorzitter is verantwoordelijk voor o.a. de Raad van Advies en de Technische Commissie.

 

Contact: voorzitter@zpv-piranha.nl

 

Secretaris (Ab actis) – Ilse Grootte Bromhaar

De secretaris heeft binnen het bestuur een redelijk vaste functie. Hij stelt notulen op tijdens bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen en stelt voor de andere bestuurders actiepunten op. De secretaris schrijft ook de maandelijkse nieuwsbrief en is verantwoordelijk voor het archief en ledenbeheer.

 

Contact: secretaris@zpv-piranha.nl

 

Penningmeester (Quaestor) & Rescue commissarisJasper Blank

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij houdt de geldstromen van de vereniging in de gaten en voert maandelijks incasso’s uit. De penningmeester vergadert ook regelmatig met de Kascommissie, waar hij gecontroleerd wordt op zijn taken.

Contact: penningmeester@zpv-piranha.nl

Interne Commissaris (Assessor) & Duik commissaris – Douwe Klokman

De interne commissaris gaat over alle interne zaken binnen de vereniging. Hij regelt de kledingacties en is coördinator van het barteam en het kioskteam. De interne commissaris fungeert ook als bedrijfsleider van de kiosk op het buitenzwembad. Tevens is hij verantwoordelijk voor de zwembadschoonmaak en de bedankjes op de Actieve Ledenactiviteit.

 

Contact: interne@zpv-piranha.nl

Activiteitencommissaris (Assessor actium) & Polo commissaris – Ole Czerny

De activiteitencommissaris zorgt dat alle activiteiten goed georganiseerd worden en zorgt ervoor dat de kleedkamers voorzien zijn van activiteitenposters. Hiernaast is de activiteitencommissaris een belangrijke schakel voor commissies, door hen te ondersteunen in het organiseren van activiteiten.

Contact: activiteitencommissaris@zpv-piranha.nl

Vice-voorzitter (Pro-Preases) – Jelle Boon

De Vicevoorzitter, biedt cruciale ondersteuning aan de Voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zorgt hij voor een vlotte bestuurswerking. Taken omvatten commissiecoördinatie en het behouden van een positieve sfeer.

 

Contact: nep-voorzitter@zpv-piranha.nl

bottom of page