top of page

Vertrouwenspersoon

Als je te maken hebt met problemen of vervelende situaties bij Piranha kan het dusdanig ingewikkeld zijn dat je er zelf niet meer uit kan komen. Dat kan bijvoorbeeld als het een heel gevoelig of moeilijk onderwerp is, bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of discriminatie. Om hierover te praten zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij Piranha beschikbaar die onafhankelijk en onpartijdig een eerste aanspreekpunt kunnen zijn voor dit soort situaties. Alle contact dat tussen een lid van Piranha en een van de vertrouwenscontactpersonen plaatsvindt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Op deze pagina kun je vinden wat een VCP precies is, wat hun taken zijn, wie de VCP binnen Piranha zijn, hoe je ze kan bereiken en waar je een VCP van de KNZB of de Universiteit Twente kan vinden.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De VCP is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt de VCP je bij het doen van je verhaal, bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. Onze VCP hebben hiervoor ook een speciale cursus gevolgd bij de NOC*NSF.

Activiteiten vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol opgesteld door de NOC*NSF. Deze kan hier gevonden worden. De activiteiten van de VCP zijn:

  • Eerste opvang/aanspreekpunt

  • Doorverwijzen

  • Preventieactiviteiten

Momenteel zijn de vertrouwenscontactpersonen bij Piranha Jeroen Staakman en Laura Kreuger. Je kan met hen in contact komen via vcp.zpvpiranha@gmail.com.

Kom je liever direct met een vertrouwenscontactpersoon van de KNZB in contact dan kan dat ook, de vertrouwenscontactpersoon van de KNZB is Petra van den Hoek. Met haar kun je in contact komen via vcp@knzb.nl

Vanuit de Universiteit Twente is er ook een mogelijkheid om vertrouwelijk melding te maken van persoonlijke omstandigheden die bijvoorbeeld je studievoortgang beïnvloeden. Hiervoor kun je een studentendecaan benaderen via het Student Affairs Coaching & Counselling (SACC). Je kan hen bereiken via sacc@utwente.nl of bij hen langslopen: Vrijhof (gebouw 47), vloer 3, kamer 311.

bottom of page