Kascommissie

De kascommissie controleert het financiële beleid welke gevoerd wordt door de Penningmeester en de Duikcommissaris. Zij dragen zorg voor het controleren van de boekhouding van zowel algemeen als duiken. Daarnaast brengen zij halfjaarlijks verslag uit aan de vereniging door middel van hun halfjaarverslag op de Algemene Vergadering in maart en oktober.

De kascommissie is altijd opzoek naar versterking! Wil jij in de kascommissie neem dan contact op met de kascommissie of de penningmeester.

Contact: kasco@zpv-piranha.nl